Huisregels

Welkom in onze winkel. Wij hebben de volgende huisregels:

 1. U koopt bij ons gebruikte goederen. Deze controleren wij, voor zo ver mogelijk, op werking en bruikbaarheid; wij kunnen geen toezegging doen over de verwachte levensduur.
 2. Indien u een gastoestel koopt, dient u dit door een erkend installateur te laten beoordelen en aansluiten.
 3. Ruilen en geld terug is niet mogelijk.
 4. Voor klachten dient u zich te vervoegen aan de balie op de etage (bovenbalie).
 5. In de Pelgrimshoeve is roken niet toegestaan.
 6. Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij u gebruik te maken van onze mandjes. Uw tas kan bij de uitgang worden gecontroleerd.
 7. Meegebrachte consumpties mogen niet in de winkel genuttigd worden.
 8. Het zich voortbewegen op rolschaatsen of een daarmee gelijk te stellen wijze, is in de Pelgrimshoeve niet toegestaan.
 9. Honden, met uitzondering van hulphonden, en andere gezelschapsdieren zijn niet toegestaan in de winkel.

Aanvullende huisregels i.v.m. de corona eisen :

  • Winkelen is uitsluitend mogelijk op AFSPRAAK
  • Kom bij voorkeur alleen ( in ieder geval niet met kinderen!!).
  • Bij binnenkomst en bij vertrek kunt u uw handen desinfecteren.
  • Gebruik van een boodschappenmandje is verplicht voor iedereen.
  • Zijn er geen boodschappenmandjes beschikbaar: Wacht tot er één vrij komt.
  • Houd de voorgeschreven 1,5 meter regel in acht.
  • De looproute is in de winkel met pijlen aangegeven.
  • Loop niet tegen de looproute in.
  • Alleen de Kassa’s aan het einde van de looproute zijn open.
  • Betaal met voorkeur met PIN.
  • Gebruik van de lift en de WC alleen op verzoek.

Parkeren

Onze verkeersregelaars doen hun uiterste best om het een en ander in goede banen te leiden. Het gaat daarbij om bereikbaarheid en veiligheid. De hoeve moet bereikbaar blijven voor bezoekers en in geval van calamiteiten ook voor hulpdiensten. Wij verzoeken u daarom vriendelijk de aanwijzingen van onze verkeersregelaars stipt op te volgen.