Huisregels

Welkom in onze winkel. Wij hebben de volgende huisregels:

  1. U koopt bij ons gebruikte goederen. Deze controleren wij, voor zo ver mogelijk, op werking en bruikbaarheid; wij kunnen geen toezegging doen over de verwachte levensduur.
  2. Indien u een gastoestel koopt, dient u dit door een erkend installateur te laten beoordelen en aansluiten.
  3. Ruilen en geld terug is niet mogelijk.
  4. Voor klachten dient u zich te vervoegen aan de balie op de etage (boven balie).
  5. In de Pelgrimshoeve is roken niet toegestaan.
  6. Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij u gebruik te maken van onze mandjes. Uw tas kan bij de uitgang worden gecontroleerd.
  7. Meegebrachte consumpties mogen niet in de winkel genuttigd worden.
  8. Het zich voortbewegen op rolschaatsen of een daarmee gelijk te stellen wijze, is in de Pelgrimshoeve niet toegestaan.
  9. Honden, met uitzondering van hulphonden, en andere gezelschapsdieren zijn niet toegestaan in de winkel.

Parkeren

Onze verkeersregelaars doen hun uiterste best om het een en ander in goede banen te leiden. Het gaat daarbij om bereikbaarheid en veiligheid. De hoeve moet bereikbaar blijven voor bezoekers en in geval van calamiteiten ook voor hulpdiensten. Wij verzoeken u daarom vriendelijk de aanwijzingen van onze verkeersregelaars stipt op te volgen.