Disclaimer

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van de Pelgrimshoeve en deze site gebruikt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande:
De Stichting Pelgrimshoeve besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in deze website onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

De Stichting Pelgrimshoeve aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. De Stichting Pelgrimshoeve aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website van de Stichting Pelgrimshoeve. De Stichting Pelgrimshoeve geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van die sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade die direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op die sites, op welke wijze dan ook.

Op alle op de site aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Pelgrimshoeve te kopiƫren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. De Stichting Pelgrimshoeve geeft gebruikers van haar website toestemming om gegevens van de site puur voor persoonlijk gebruik te downloaden. De gedownloade gegevens mogen door gebruikers niet verder worden verveelvoudigd dan voor zover dit noodzakelijk is om de informatie te kunnen bemachtigen voor het eerder gemelde persoonlijk gebruik. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie.