Goede Doelen

Op grond van onze statuten zijn het primair doeleinden van diaconaal en/of maatschappelijk belang die worden gesteund. Aan de nood in eigen land wordt niet voorbijgegaan maar wel zijn wij van mening dat de nood elders in de wereld groter kan zijn. Daarom wordt aan bijvoorbeeld een kindertehuis in de derde wereld een hoger bedrag toegekend.

De ca. 300 vrijwilligers doen het vele werk in de Hoeve en daarom worden alleen aanvragen via hen in behandeling genomen.

goededoelen2014

Gerealiseerde Goede Doelen in 2015:

pdf
Goede doelen 2015

Gerealiseerde Goede Doelen in 2014:

pdf
Goede doelen 2014

Gerealiseerde Goede Doelen in 2013:

pdf
Goede doelen 2013